Enterpriser

Udførsel af arbejdsopgaver via entreprise

Vi har over 8 års erfaring med udførsel af entrepriser med udenlandsarbejdskraft i Danmark.

Rent lovmæssigt betyder entreprise at vi kommer og udfører foruddefinerede opgaver i en aftalt periode for en aftalt pris.

Som kunde, har du ikke indsigt i vores arbejdstider og må hellere ikke instruere medarbejderne. Med det sagt udfører vi selvfølgelig altid opgaven i forhold til din tids- og kvalitetsstyring. I en entreprise er det nødvendigt med en supervisor som kan sørge for arbejdspladsens sikkerhed og medarbejdernes effektivitet. Som kunde, må du godt kommunikere med supervisor, dog ikke instruere ham.

Flere og flere danske virksomheder, som er overenskomstdækket, vælger ofte at få udført arbejdsopgaver i entreprise, eftersom vi kan udføre disse til konkurrencedygtige priser.

Byggenbranchen Gartneribranchen Skovindustrien

    Kontakt os

      Kontakt os